Vi transporterer tømmer over kortere avstander, som feks områder ute av hogsfelt.