Forsand Landskapsservice skal alltid levere et godt utført arbeid, slik at våre oppdragsgivere og andre interessepartnere er fornøyd med vår leveranse og foretrekker oss neste gang. Den øverste ledelsen fastsetter vår policy og informerer allmennheten og ansatte om bedriftens forpliktelse til kontinuerlig forbedring.

Strategi

Forsand Landskapsservice har et satsningsområde innenfor fagfeltet trefelling/pleie, og skal til enhver tid være oppdatert innen vårt forretningsområde. Med dette som filosofi skal Forsand Landskapsservice være den foretrukne leverandøren til våre kunder, og andre interesseparter. Vi arbeider i totalenterpriser– hovedentrepriser og som underentreprenør. Våre kunder er både private og offentlige aktører. Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode løsninger, samt leveranse til riktig pris og kvalitet.

Dette oppnår vi gjennom:

Kvalitetspolicy

  • å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan
  • involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere
  • å forplikte oss til å være i samsvar med gjeldende lover, annet regelverk, kundens krav og egne krav
  • god planlegging
  • å gjøre jobben riktig første gang
  • å ha motiverte og dyktige medarbeidere
  • gode rutiner og holdninger

Vi ivaretar krav og forventninger ved at alle på våre prosjekter er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.